Välkommen till Allinsamverkan.se!Klicka för större bild

Religionsvetarna på Villa Stranna den 4 december!

Imorgon den 4/12 klockan 9:00 önskas alla anmälda välkomna till en heldag med Religionsvetarna.
Dagen kommer att handla om Kulturmöten och Arbetsmarknadsintegration.

2019-12-03Klicka för större bild

På besök i Bengtsfors

Delar av kansliet i Trollhättan tog bilen till Bengtsfors.

Vinterväglag och snö var det delar av vägen och solen strålade

Det var en resa som värmde i vinterkylan!

Att få möta alla fantastiska deltagare som tog emot oss med ett oerhört engagemang och med en enorm vilja att ta in all information de får både i Hälsoskolan, Vägen Vidare och DODL värmde en på många sätt.
Annica och Michaela är de som gör detta möjligt.

Ser framemot att kanske få se än mer framsteg i februari 2020.


2019-11-11Klicka för större bild

Jämställdhet Genus Ledarskap

Jämställdhet Genus Ledarskap är en utbildning som vilar på genusvetenskaplig grund och har som syfte att stödja praktiskt jämställdhetsarbete.

I Sverige har vi kommit långt med den formella jämställdheten och medvetenheten om problemet. När vi dock bryter ner siffrorna kring sjukskrivning och arbetslöshet så har vi lång väg kvar till jämställdhet.
Utbildningen i JGL ger ökad kunskap och därmed fler verktyg för att arbeta med jämställdhetsintegrering och ett normkritiskt förhållningssätt.

2019-10-10ESF information

Dokument: Socialfondsbroschyr

2019-10-02Klicka för större bild

Horisontella Principer

Rebecca bjöd oss med på en "lektion" i HP

ALL-IN och de horisontella principerna

I projekt ALL-IN strävar vi efter att integrera de horisontella principerna i varje del av projektet. Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering skall vara självklara delar, ständigt närvarande i allt vi gör och vi strävar efter en breddad kunskap och djupare förståelse hos både deltagare och personal samt även hos de arbetsgivare som projektet arbetar med och de organisationer som är våra samverkansparter.
Gällande ekologisk hållbarhet har deltagande organisationer frågan på agendan och olika policys finns framtagna. I ALL-IN förhåller vi oss till dessa policys.
Arbetet skall under projekttiden bedrivas på flera nivåer. I deltagarverksamhet (individnivå), i arbetsgrupperna bland personalen (gruppnivå) samt på en övergripande nivå för ledning och även gentemot arbetsgivare (strukturell nivå).
Det material som tas fram och det arbete ALL-IN gör skall kunna spridas vidare till medarbetarna i deltagande organisationer även om de inte är direkt kopplade till projekt ALL-IN.

2019-09-10