Folkhögskolan


Informatin från Dalslands Folkhögskola, Västra Götalandsregionen.

Länk: Information om Coronaviruset Covid-19Du och Ditt Liv

För dig som är i behov av att utveckla och praktisera det svenska språket erbjuder vi kursen Du och ditt liv vid Dalslands folkhögskola. Det är en utbildning i svenska med fokus på talad svenska som främst riktar sig till kvinnor. Undervisningsmetoderna grundar sig på variation i inlärningen och användandet av alla sinnen. Målet med kursen är även att du ska bli mer trygg, våga uttrycka dig i olika situationer i livet, se dina egna styrkor och ge dig förutsättningar att komma närmare en egen försörjning eller vidare studier.

Du får träffar andra kvinnor i en liknande situation och kommer tillsammans med lärare planera och genomföra studierna. Vi börjar med att lära känna skolan och framför allt se och upptäcka vad studier och andra aktiviteter kan leda till i ditt liv.?Hos oss läser du praktisk svenska i ett lugnt tempo.

Kursen ges i Bengtsfors, Mellerud, Vänersborg och Trollhättan.

Kontaktperson Dalslands Folkhögskola:
Suz KvickLarsson
0700 - 82 51 54
suz.kvick.larsson@vgregion.se