Du och ditt liv


Du och Ditt liv – studier på heltid

Deltagaren är i fokus och vi ser varje individ som kunskapsbärare av sina egna erfarenheter som de kan dela med sig av och lära andra, ett ömsesidigt lärande.
I ett större perspektiv handlar kursen om att minska utanförskap till följd av segregation och bidra till inkludering. Det gör vi genom att öka medvetenheten hos utrikesfödda kortutbildade kvinnor om deras rätt till liv och utveckling och att den rätten bär med sig verktyg för att stärka deras och familjens möjligheter till inkludering i samhället.

Främst får deltagarna använda det svenska språket på så många olika sätt som möjligt, med så många sinnen som möjligt. Det kan vara diskussioner, samtal, läsa, skriva, lyssna och att få använda språket praktiskt på olika sätt. Genom att tex få lösa olika uppgifter ute på stan, ha pedagogiska promenader, handla och laga mat tillsammans, skapande verksamhet och musik.
Detta är några sätt vi arbetar på.

Vi arbetar också mycket med trygghet och relationer, att deltagarna vet att skolan är en trygg miljö där de blir bekräftade och sedda av oss pedagoger. Vi försöker stärka deltagarna på många olika sätt, tex genom individuella samtal, mentorssamtal, där deltagarna är i fokus och kan prata med en pedagog om framtiden, möjligheter och svårigheter utan att känna sig bedömda.
Målet är att bygga broar mellan de olika insatserna i ALL-IN och att upparbeta ett nära samarbete med respektive kommun så att ingen människa ska falla mellan stolarna. Tillsammans vill vi skapa en meningsfull vardag för deltagarna.

Koordinator i Du och Ditt Liv Suz Kvick Larsson
Kontakt: suz.kvick.larsson@vgregion.seFör dig som är i behov av att praktisera det svenska språket erbjuder vi 1-5 terminer av kursen du och ditt liv på heltid på Dalslands folkhögskola. Det är en utbildning i svenska språket med fokus på talad svenska. Språkmetoden grundar sig på variation i inlärningen och användandet av alla sinnen.