Hälsoskolan


Kursen vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor som behöver få ökad kunskap om hälsa, kost, aktivitet samt svenska sjukvårdssystemet. Kursen pågår under 12 veckor och man träffas 2 gånger i veckan. Totalt 24 tillfällen om ca 10-15 personer per grupp.

Vid varje träff går man igenom ett nytt tema och man bjuder då in en specialist från vården som är relevant för ämnet. Kursen ges på svenska men tolkas till deltagarens modersmål genom att man vid varje tillfälle har tolk på plats. Att kursens innehåll är på svenska tror vi är en viktig del av språkinlärning. Våra tolkar har alla tystnadsplikt, vilket innebär att det som diskuteras på våra träffar stannar just där.

Nedan finner du exempel på teman i kursen:

Sjukvårdssystemet, patientavgifter, fysisk och psykisk ohälsa, vanliga sjukdomar, stress och stresshantering med flyktingskap, sexuell hälsa, tand- och munhälsa samt hälsa på arbetsplatsen.

Vi bjuder också på ett hälsosamt mellanmål vid varje tematräff.