Vägen vidare

- En arbets- och studieförbereande insatsOm insatsen

Syfte

Få en djupare förståelse för hur det svenska samhället fungerar och nycklar för att närma sig arbetsmarknaden. Målet är även att deltagaren ska uppleva förbättrad hälsa och ökad egenmakt.

Förutsättningar för deltagande:

- Är motiverad till att göra en förändring och villig att arbeta med sig själv för att
komma vidare
- Kan samtala på lätt svenska
- Kan läsa texter på lättare svenska

Vägen vidare är en heltidssysselsättning. Merparten av verksamheten sker i grupp men deltagarna kommer även att ha möjlighet till enskilda vägledande samtal. Den tid som deltagaren inte är på plats ägnas åt hemuppgifter som kopplar an till veckans tema.

På Vägen vidare fördjupar vi oss i åtta teman:

Digital kompetens

Fritid & hälsa

Jämställdhet

Ekonomi

Utbildning

Arbetsmarknad

Demokrati

Familjeliv


Aktiviteter

Aktiviteterna på Vägen vidare är utvalda för att stimulera ökad egenmakt, deltagande i samhällslivet, förbättrad hälsa och närmande gentemot arbetsmarknaden. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, studiebesök och hälsoaktiviteter.

Exempel på aktiviteter är:

- Föreläsningar om t.ex. fysisk- och psykisk hälsa, jämställdhet, att arbeta i Sverige – anställningsbarhet och arbetslivets krav, privatekonomi m.m.
- Friskvårdsaktiviteter så yogapass och hälsokryss
- Skapa/uppdatera CV och personligt brev
- Studiebesök på olika arbetsplatser
- Träna digital kompetens

Samtliga aktiviteter belyses ur perspektiven egenförsörjning och arbete

Efter de inledande 12 veckorna följer en praktikperiod på 12 veckor. Syftet med praktiken och val av plats ska utgå från deltagarens individuella behov och mål.