Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella nyheter inom olika områden.Klicka för större bild

Projektledningen tackar samtliga medverkande för en lyckad Kick Off den 28/8-19Klicka för större bild

Bilder från Kick Off den 28/8Klicka för större bild

Internationella Kvinnor

Den 27 augusti lyssnade vi på Jenny och Klara från Malmö Stad som tidigare arbetat i projektet Internationella Kvinnor i Malmö.

Vi fick ta del av deras berättelser och det metodstöd de tagit fram som finns tillgängligt för alla att använda sig av.Klicka för större bild

Kick-OffALL-IN

Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

ANALYS & PLANERINGSFAS
2019-03-01 - 2019-08-31
 
GENOMFÖRANDEFAS
2019-09-01 - 2021-10-31
 
AVSLUTNINGSFAS
2021-11-01 - 2021-02-28


« Tillbaka | 1 [2]