Projekt

Här kan du läsa om vårt projekt.ALL-IN "en väg in - flera vägar ut"

Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

Samordnad kartläggning
När en person bedöms vara aktuell för deltagande i ALL-IN skickas en enkel remiss till utnämnd kontaktperson. Kontaktpersonen bokar därefter in individen på ett samordnat kartläggningssamtal.

Det som framkommer i kartläggningen ligger till grund för att tillsammans med deltagaren, utifrån dennas behov och mål, skapa en plan. Inom ALL-IN äger varje deltagare sin egen plan.

Insatser inom ALL-IN

- Du och ditt liv
Språkutbildning

- Hälsoskolan
Hälsofrämjande och motivationshöjande aktivitet

- Vägen vidare
Arbets- och studieförberedande insats


Om inte någon av ALL-INs egna insatser passar dig och ditt behov så finns även Arbetsförmedlingens och kommunens insatser att tillgå.