Lilla Edet


Hälsoskola för arbete i Lilla Edet

I Lilla Edet startade projektet med en grupp i Hälsoskola i februari 2020 som på grund av covid-19 fick genomföras på ett annorlunda sätt.
16 september 2020 startade en ny omgång Hälsoskola i Lilla Edet, anpassad efter rådande omständigheter.
Den pågår under 12 veckor och här blandas teori och föreläsningar med fysisk aktivitet. Gruppen bygger på dialogsamtal och fokus är på vad man kan göra själv för att må bättre.

Kontakt Lilla Edet:
Madeleine Christell
madeleine.christell@lillaedet.se

Johanna Laudon
johanna.laudon@lillaedet.se

Information från Lilla Edets kommun.

Länk: Information om Coronaviruset Covid-19Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

I Lilla Edet startar projektet Januari 2020

Kontakt Lilla Edet:
Johanna Laudon
johanna.laudon@lillaedet.se