Vänersborg


Klicka för större bild

Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

Vägen Vidare:

12 + 12 veckor
Block 1 – samhällsinformation och vägledning
Block 2 – möjlighet till praktik
Individuellt och i grupp

Du och ditt liv:

1-5 terminer på Folkhögskolan
Svenskutbildning med fokus på talad svenska
Inlärning genom användandet av alla sinnen

Hälsoskolan för arbete:

12 veckor, totalt 24 träffar
Ökad kunskap om hälsa, kost samt svenska sjukvårdssystemet.
Nytt tema vid varje träff
Kursen ges på svenska men tolk finns på plats

Kontakt Vänersborg:
Sara Al-Juboori, 0521 - 72 13 60
sara.al-juboori@vanersborg.seInformation från Vänersborgs Kommun

Länk: Information om Coronaviruset Covid-19