Mellerud


Information från Melleruds Kommun.

Länk: Information om Coronaviruset Covid-19Klicka för större bild

Hälsoskolan i Mellerud

Under hösten hade vi en Hälsoskola för arbete med en grupp som träffades under 12 veckor. Teman som togs upp var bland annat:

• Samband mellan fysisk och psykisk aktivitet kopplat till motion,
aktivitet samt kosthållning.
• Hur fungerar kroppen, vanliga sjukdomar.
• Hälsa på arbetsplatsen. Vad är viktigt för att klara att arbeta? Arbetslivets basala krav.

Gruppen provade också olika tränings- och avslappningsformer och fick lyssna på duktiga föreläsare.

Är du utrikesfödd och arbetssökande och skulle vilja lära dig mer om hälsa och välmående? Vi kommer starta en ny hälsoskola för arbete i vår, om du vill delta, hör av dig till sofia.larsson@mellerud.se eller ring 0530-18210.
Nytt

I Mellerud startar Hälsoskolan den 10 september.Klicka för större bild

Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

Om du bor i Mellerud och är intresserad av projektet ALL-IN, hör av dig till:

Sofia Larsson
sofia.larsson@mellerud.se
eller ring på 0530-18210