Sök på hemsidan

 


Sökresultat för :


Kanslipersonalen hälsar på i Bengtsfors!

När restriktionerna släpptes på tog kanslipersonalen bilen till Bengtsfors oc [...]


Startdatum för hösten 2021

Häsloskola för arbete startar ny grupp den 6 september. Vägen Vidare sta [...]


Hälsoskola för arbete vårterminen 2021 har avslutats. Vi träffades utomhus i [...]


Nu startar vi med intervjuer inför höstens grupper!

Under maj månad kommer vi att kontakta er som lämnat in en intresseanmälan ti [...]


Information om Matchning mot Arbete för Vägen vidare

Den 28 april höll Arbetsförmedlingen i en digital informationsträff för de s [...]


Välkommen med intresseanmälan inför höstterminen 2021!

Nu öppnar intresseanmälan inför höstterminen 2021 Välkommen med din anm [...]


Nätverksträff Vägen vidare och Hälsoskola för arbete

22 januari samlades vi för årets första nätverksträff för Hälsoskola och [...]


Samverkansdag den 13 januari

Den 13 januari kickade vi igång 2021 med en Samverkansdag för alla som jobbar [...]


Utvärdering grupper


Halvtidsseminarium ALL-IN

ALL-IN:s externa utvärderare har gjort en halvtidsrapport och det har hållits [...]


Samverkanskonferens ALL-IN

Mellerud 20 oktober 2020 Äntligen kunde alla ALL-IN medarbetare träffas fys [...]


Planering ALL-IN alla kommuner


Hälsoskola för arbete i Lilla Edet

I Lilla Edet startade projektet med en grupp i Hälsoskola i februari 2020 som p [...]


Dokument: » 


Dokument: » 


Pågående utbildning

Just nu i september månad genomförs utbildningen SE- och IPS i Trollhättan. [...]


Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står lån [...]


Dokument: » 


Startdatum för hösten 2020

Häsloskola för arbete startar ny grupp den 14 september. Vägen Vidare star [...]


Skapa i naturen


Kompetensutveckling i ALL-IN

I projekt ALL-IN är de horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighe [...]


Information från Trollhättans Stad


Information från Lilla Edets kommun.


Dokument: » 


Information från Vänersborgs Kommun


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


På grund av rådande Coronapandemi så ställs all ”fysisk” kompetensutveck [...]


Mänskliga rättigheter

Nu är det klart var Kompetensutvecklingsdagen med Mänskliga rättigheter skall [...]


Vårens gruppstarter: Du och ditt liv 20/1 - 20 [...]


Dokument: » 


Föreläsning med Religionsvetarna!

Föreläsningen riktar sig till arbetsgivare som samarbetar eller har varit i ko [...]


Dokument: » 


Intyg till deltagare i socialfondsprojekt / insats


Religionsvetarna på Villa Stranna den 4 december!

Imorgon den 4/12 klockan 9:00 önskas alla anmälda välkomna till en heldag med [...]


Blanketter-vart förvaras dem?


Dokument: » 


Jämställdhet Genus Ledarskap

Jämställdhet Genus Ledarskap är en utbildning som vilar på genusveten [...]


Projektmöte Trollhättan

Välkomna till vårt projektmöte i Trollhättan. Välkomna till vårt projektm [...]


Styrelsemöte Samordningsförbundet

20 okt. kl. 10.00 hålls styrelsemöte på Tre Älgar i Grästorp. Välkomna!


Info-träff om Vägen Vidare

Välkomna till Folkhögskolan för en infoträff om Vägen Vidare. Start kl. 10 [...]


”Denna blankett ska lämnas till anställda och deltagare i projekt som efter beslut av Svenska ESF-rådet finansieras av Europeiska Socialfonden”


ESF information


Horisontella Principer


Horisontella Principer

Rebecca bjöd oss med på en "lektion" i HP ALL-IN och de horisonte [...]


Projektledningen tackar samtliga medverkande för en lyckad Kick Off den 28/8 [...]


Bilder från Kick Off den 28/8


Internationella Kvinnor

Den 27 augusti lyssnade vi på Jenny och Klara från Malmö Stad som tidigare ar [...]


Dokument: » 


Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står lån [...]


SCB orginalversion


SCB-information arabiska


SCB-information svenska

sammanfattning och originaltexten från SCB SKALL lämnas till deltagaren


Dokument: » 


SCB-information somaliska

Sammanfattning och originaltexten från SCB SKALL lämnas till deltagaren


SCB-information dari

Sammanfattning och originaltexten från SCB SKALL lämnas till deltagaren


SCB-information tigrinja

Sammanfattning och originaltexten från SCB SKALL lämnas till deltagaren


Försättsblad

Försättsblad till deltagares närvarorapporter som skickas till respektive fö [...]


Deltagarnas närvarorapport

OBS! originalen sparas hos driftande kommun (samt DoDL) och kopia skickas till s [...]


Arbetstidsredovisning projektmedarbetare mall

(OBS! 2 flikar i excel) – skrivs ut, skrivs under av er och er chef eller öve [...]


Metodbeskrivning Kartläggning


Metodstöd Hälsoskolan


Bilagor Hälsoskola för arbete


Broschyr Människokroppen

Vi reserverar oss för ändringar av lagar och regler sedan utgivelsedatum.


Hälsoinformation VGR Nyanlända

Bildspel med information om det svenska sjukvårdssystemet från VGR


Metodstöd Vägen vidare


Metodstöd Du och Ditt Liv


Inregistrering av deltagare i SUS


Utregistrering av deltagare i SUS


SUS-samtycke

Skickas till Försäkringskassan i samband med inregistrering i SUS. (Adressen s [...]


ALL IN Ansökan+samtycke

Sparas hos driftande kommun enligt kommunens regler för GDPR


Tips!


Kalender