Välkommen till Allinsamverkan.se!Klicka för större bild

Nätverksträff Vägen vidare och Hälsoskola för arbete

22 januari samlades vi för årets första nätverksträff för Hälsoskola och Vägen Vidare.
Kändes bra att stämma av och höra vad som händer ute i verksamheterna.
Vi fick en presentation av Suz, Koordinator på Du och ditt liv, som pratade om Folkhögskolan Dalsland och vad de kan erbjuda.

Pandemin har gjort att alla har fått ställa om sina verksamheter till att vara i huvudsak digitala. Det har inneburit många utmaningar men har fungerat bra för de flesta. Deltagarna har utvecklat sin digitala kompetens.

2021-01-26Klicka för större bild

Samverkansdag den 13 januari

Den 13 januari kickade vi igång 2021 med en Samverkansdag för alla som jobbar i ALL-IN.

Anna Norrström informerade om resultat 6 månader efter avslutad insats, om aktuellt på Arbetsförmedlingen och vikten av varje deltagares planering framåt.

Varje kommun rapporterade hur läget är just nu och trots pandemin så jobbas det på för fullt!

2021-01-24Klicka för större bild

Halvtidsseminarium ALL-IN

ALL-IN:s externa utvärderare har gjort en halvtidsrapport och det har hållits digitala konferenser för varje Samordningsförbund.

Contextio har redogjort för sin Halvtidsrapport och Projektledaren visade resultaten i ALL-IN för varje förbund.

Det har varit bra uppslutning, mycket frågor, funderingar och kloka tankar!

2020-11-16Klicka för större bild

Samverkanskonferens ALL-IN

Mellerud 20 oktober 2020

Äntligen kunde alla ALL-IN medarbetare träffas fysiskt, men självklart med behörigt avstånd.

Samverkanskonferensen blev en förmiddag med givande möten, erfarenhetsutbyte, framgångsfaktorer och samverkan i fokus.
Planeringsschema för alla kommuner gjordes och finns på Projektmedarbetarsidan.

Vilket fantastiskt arbete alla gör!

Boka redan nu in nästa samverkansdag den 13 januari 2021

Tillsammans når vi längre!

2020-10-27Hälsoskola för arbete i Lilla Edet

I Lilla Edet startade projektet med en grupp i Hälsoskola i februari 2020 som på grund av covid-19 fick genomföras på ett annorlunda sätt.
16 september 2020 startade en ny omgång Hälsoskola i Lilla Edet, anpassad efter rådande omständigheter.
Den pågår under 12 veckor och här blandas teori och föreläsningar med fysisk aktivitet. Gruppen bygger på dialogsamtal och fokus är på vad man kan göra själv för att må bättre.

Kontakt Lilla Edet:
Madeleine Christell
madeleine.christell@lillaedet.se

Johanna Laudon
johanna.laudon@lillaedet.se2020-09-28