Du och ditt liv


För dig som är i behov av att praktisera det svenska språket erbjuder vi 1-5 terminer av kursen du och ditt liv på heltid på Dalslands folkhögskola. Det är en utbildning i svenska språket med fokus på talad svenska. Språkmetoden grundar sig på variation i inlärningen och användandet av alla sinnen.