Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella nyheter inom olika områden.Pågående utbildning

Just nu i september månad genomförs utbildningen SE- och IPS i Trollhättan.
En 4 dagars utbildning har hållts i Trollhättan och Vänersborg.
Supported Employment / Individual Placement and SupportKlicka för större bild

Kompetensutveckling i ALL-IN

I projekt ALL-IN är de horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering) och de mänskliga rättigheterna viktiga beståndsdelar. När vi inte kan träffas fysiskt för att förkovra oss så löser vi det genom att mötas digitalt istället. Varmt tack till Najat och Rebecca som filmade sina föreläsningar och tack till alla er som tagit del av materialet och var med på reflektionsträffarna.
Nu går vi vidare och fortsätter vår digitala utveckling men hoppas ändå att vi snart kan träffas på riktigt igen.På grund av rådande Coronapandemi så ställs all ”fysisk” kompetensutveckling in.

Närmast har vi Mänskliga Rättigheter och Jämställdhet den 5 och 6 maj.
Det kommer att komma inbjudan till digital kompetensutveckling inom kort.

Håll er friska och ta hand om er.Mänskliga rättigheter

Nu är det klart var Kompetensutvecklingsdagen med Mänskliga rättigheter skall hålla hus för personal i Vänersborg och Mellerud den 5 maj klockan 9 - 11.
Det blir i Gamla Tingshuset i Mellerud.

Välkomna!

Dokument 1: Inbjudan till kompetensutvecklingsdag om MRFöreläsning med Religionsvetarna!

Föreläsningen riktar sig till arbetsgivare som samarbetar eller har varit i kontakt med projektet ALL-IN och vill ha mer kunskap om kulturmöten och breddad rekrytering.

När: Tisdagen den 11 februari kl. 12.00-16.00
Var: Kalaskoket Fasetten, Kardanvägen 37, Trollhättan.
Kostnad: Kostnadsfritt

Arrangör: Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet Grästorp

Klicka för större bild

Religionsvetarna på Villa Stranna den 4 december!

Imorgon den 4/12 klockan 9:00 önskas alla anmälda välkomna till en heldag med Religionsvetarna.
Dagen kommer att handla om Kulturmöten och Arbetsmarknadsintegration.Klicka för större bild

Jämställdhet Genus Ledarskap

Jämställdhet Genus Ledarskap är en utbildning som vilar på genusvetenskaplig grund och har som syfte att stödja praktiskt jämställdhetsarbete.

I Sverige har vi kommit långt med den formella jämställdheten och medvetenheten om problemet. När vi dock bryter ner siffrorna kring sjukskrivning och arbetslöshet så har vi lång väg kvar till jämställdhet.
Utbildningen i JGL ger ökad kunskap och därmed fler verktyg för att arbeta med jämställdhetsintegrering och ett normkritiskt förhållningssätt.ESF information

Dokument 1: SocialfondsbroschyrKlicka för större bild

Horisontella Principer

Rebecca bjöd oss med på en "lektion" i HP

ALL-IN och de horisontella principerna

I projekt ALL-IN strävar vi efter att integrera de horisontella principerna i varje del av projektet. Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering skall vara självklara delar, ständigt närvarande i allt vi gör och vi strävar efter en breddad kunskap och djupare förståelse hos både deltagare och personal samt även hos de arbetsgivare som projektet arbetar med och de organisationer som är våra samverkansparter.
Gällande ekologisk hållbarhet har deltagande organisationer frågan på agendan och olika policys finns framtagna. I ALL-IN förhåller vi oss till dessa policys.
Arbetet skall under projekttiden bedrivas på flera nivåer. I deltagarverksamhet (individnivå), i arbetsgrupperna bland personalen (gruppnivå) samt på en övergripande nivå för ledning och även gentemot arbetsgivare (strukturell nivå).
Det material som tas fram och det arbete ALL-IN gör skall kunna spridas vidare till medarbetarna i deltagande organisationer även om de inte är direkt kopplade till projekt ALL-IN.Klicka för större bild

Projektledningen tackar samtliga medverkande för en lyckad Kick Off den 28/8-19Klicka för större bild

Bilder från Kick Off den 28/8Klicka för större bild

Internationella Kvinnor

Den 27 augusti lyssnade vi på Jenny och Klara från Malmö Stad som tidigare arbetat i projektet Internationella Kvinnor i Malmö.

Vi fick ta del av deras berättelser och det metodstöd de tagit fram som finns tillgängligt för alla att använda sig av.Klicka för större bild

Kick-OffALL-IN

Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

ANALYS & PLANERINGSFAS
2019-03-01 - 2019-08-31
 
GENOMFÖRANDEFAS
2019-09-01 - 2021-10-31
 
AVSLUTNINGSFAS
2021-11-01 - 2021-02-28