Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella nyheter inom olika områden.Klicka för större bild

Information om Matchning mot Arbete för Vägen vidare

Den 28 april höll Arbetsförmedlingen i en digital informationsträff för de som deltar i Vägen vidare i alla kommuner.
Mycket bra information och många bra tips på hur man söker jobben man vill ha och hittar rätt arbetsgivare.Klicka för större bild

Nätverksträff Vägen vidare och Hälsoskola för arbete

22 januari samlades vi för årets första nätverksträff för Hälsoskola och Vägen Vidare.
Kändes bra att stämma av och höra vad som händer ute i verksamheterna.
Vi fick en presentation av Suz, Koordinator på Du och ditt liv, som pratade om Folkhögskolan Dalsland och vad de kan erbjuda.

Pandemin har gjort att alla har fått ställa om sina verksamheter till att vara i huvudsak digitala. Det har inneburit många utmaningar men har fungerat bra för de flesta. Deltagarna har utvecklat sin digitala kompetens.Klicka för större bild

Samverkansdag den 13 januari

Den 13 januari kickade vi igång 2021 med en Samverkansdag för alla som jobbar i ALL-IN.

Anna Norrström informerade om resultat 6 månader efter avslutad insats, om aktuellt på Arbetsförmedlingen och vikten av varje deltagares planering framåt.

Varje kommun rapporterade hur läget är just nu och trots pandemin så jobbas det på för fullt!Klicka för större bild

Halvtidsseminarium ALL-IN

ALL-IN:s externa utvärderare har gjort en halvtidsrapport och det har hållits digitala konferenser för varje Samordningsförbund.

Contextio har redogjort för sin Halvtidsrapport och Projektledaren visade resultaten i ALL-IN för varje förbund.

Det har varit bra uppslutning, mycket frågor, funderingar och kloka tankar!Klicka för större bild

Samverkanskonferens ALL-IN

Mellerud 20 oktober 2020

Äntligen kunde alla ALL-IN medarbetare träffas fysiskt, men självklart med behörigt avstånd.

Samverkanskonferensen blev en förmiddag med givande möten, erfarenhetsutbyte, framgångsfaktorer och samverkan i fokus.
Planeringsschema för alla kommuner gjordes och finns på Projektmedarbetarsidan.

Vilket fantastiskt arbete alla gör!

Boka redan nu in nästa samverkansdag den 13 januari 2021

Tillsammans når vi längre!Pågående utbildning

Just nu i september månad genomförs utbildningen SE- och IPS i Trollhättan.
En 4 dagars utbildning har hållts i Trollhättan och Vänersborg.
Supported Employment / Individual Placement and SupportKlicka för större bild

Kompetensutveckling i ALL-IN

I projekt ALL-IN är de horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering) och de mänskliga rättigheterna viktiga beståndsdelar. När vi inte kan träffas fysiskt för att förkovra oss så löser vi det genom att mötas digitalt istället. Varmt tack till Najat och Rebecca som filmade sina föreläsningar och tack till alla er som tagit del av materialet och var med på reflektionsträffarna.
Nu går vi vidare och fortsätter vår digitala utveckling men hoppas ändå att vi snart kan träffas på riktigt igen.På grund av rådande Coronapandemi så ställs all ”fysisk” kompetensutveckling in.

Närmast har vi Mänskliga Rättigheter och Jämställdhet den 5 och 6 maj.
Det kommer att komma inbjudan till digital kompetensutveckling inom kort.

Håll er friska och ta hand om er.Mänskliga rättigheter

Nu är det klart var Kompetensutvecklingsdagen med Mänskliga rättigheter skall hålla hus för personal i Vänersborg och Mellerud den 5 maj klockan 9 - 11.
Det blir i Gamla Tingshuset i Mellerud.

Välkomna!

Dokument 1: Inbjudan till kompetensutvecklingsdag om MRFöreläsning med Religionsvetarna!

Föreläsningen riktar sig till arbetsgivare som samarbetar eller har varit i kontakt med projektet ALL-IN och vill ha mer kunskap om kulturmöten och breddad rekrytering.

När: Tisdagen den 11 februari kl. 12.00-16.00
Var: Kalaskoket Fasetten, Kardanvägen 37, Trollhättan.
Kostnad: Kostnadsfritt

Arrangör: Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet Grästorp

Klicka för större bild

Religionsvetarna på Villa Stranna den 4 december!

Imorgon den 4/12 klockan 9:00 önskas alla anmälda välkomna till en heldag med Religionsvetarna.
Dagen kommer att handla om Kulturmöten och Arbetsmarknadsintegration.Klicka för större bild

Jämställdhet Genus Ledarskap

Jämställdhet Genus Ledarskap är en utbildning som vilar på genusvetenskaplig grund och har som syfte att stödja praktiskt jämställdhetsarbete.

I Sverige har vi kommit långt med den formella jämställdheten och medvetenheten om problemet. När vi dock bryter ner siffrorna kring sjukskrivning och arbetslöshet så har vi lång väg kvar till jämställdhet.
Utbildningen i JGL ger ökad kunskap och därmed fler verktyg för att arbeta med jämställdhetsintegrering och ett normkritiskt förhållningssätt.ESF information

Dokument 1: SocialfondsbroschyrKlicka för större bild

Horisontella Principer

Rebecca bjöd oss med på en "lektion" i HP

ALL-IN och de horisontella principerna

I projekt ALL-IN strävar vi efter att integrera de horisontella principerna i varje del av projektet. Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering skall vara självklara delar, ständigt närvarande i allt vi gör och vi strävar efter en breddad kunskap och djupare förståelse hos både deltagare och personal samt även hos de arbetsgivare som projektet arbetar med och de organisationer som är våra samverkansparter.
Gällande ekologisk hållbarhet har deltagande organisationer frågan på agendan och olika policys finns framtagna. I ALL-IN förhåller vi oss till dessa policys.
Arbetet skall under projekttiden bedrivas på flera nivåer. I deltagarverksamhet (individnivå), i arbetsgrupperna bland personalen (gruppnivå) samt på en övergripande nivå för ledning och även gentemot arbetsgivare (strukturell nivå).
Det material som tas fram och det arbete ALL-IN gör skall kunna spridas vidare till medarbetarna i deltagande organisationer även om de inte är direkt kopplade till projekt ALL-IN.Klicka för större bild

Projektledningen tackar samtliga medverkande för en lyckad Kick Off den 28/8-19


[1] 2 | Mera »