Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella nyheter inom olika områden.Klicka för större bild

Internationella Kvinnor

Den 27 augusti lyssnade vi på Jenny och Klara från Malmö Stad som tidigare arbetat i projektet Internationella Kvinnor i Malmö.

Vi fick ta del av deras berättelser och det metodstöd de tagit fram som finns tillgängligt för alla att använda sig av.Klicka för större bild

Kick-OffALL-IN

Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

ANALYS & PLANERINGSFAS
2019-03-01 - 2019-08-31
 
GENOMFÖRANDEFAS
2019-09-01 - 2021-10-31
 
AVSLUTNINGSFAS
2021-11-01 - 2021-02-28


« Tillbaka | 1 [2]