Lilla Edet


Information från Lilla Edets kommun.

Länk: Information om Coronaviruset Covid-19Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

I Lilla Edet startar projektet Januari 2020

Kontakt Lilla Edet:
Johanna Laudon
johanna.laudon@lillaedet.se