Lilla Edet


Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

I Lilla Edet startar projektet Januari 2020

Kontakt Lilla Edet:
Peter Bäcklund
peter.backlund@lillaedet.se