Sök på hemsidan

 


Sökresultat för :


Skapa i naturen


Kompetensutveckling i ALL-IN

I projekt ALL-IN är de horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighe [...]


Information från Trollhättans Stad


Information från Lilla Edets kommun.


Dokument: » 


Information från Vänersborgs Kommun


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


På grund av rådande Coronapandemi så ställs all ”fysisk” kompetensutveck [...]


Mänskliga rättigheter

Nu är det klart var Kompetensutvecklingsdagen med Mänskliga rättigheter skall [...]


Vårens gruppstarter: Du och ditt liv 20/1 - 20 [...]


Dokument: » 


Föreläsning med Religionsvetarna!

Föreläsningen riktar sig till arbetsgivare som samarbetar eller har varit i ko [...]


Dokument: » 


Intyg till deltagare i socialfondsprojekt / insats


Religionsvetarna på Villa Stranna den 4 december!

Imorgon den 4/12 klockan 9:00 önskas alla anmälda välkomna till en heldag med [...]


Blanketter-vart förvaras dem?


Blanketter-vart förvaras dem?

Vart förvaras alla blanketter?


Dokument: » 


Jämställdhet Genus Ledarskap

Jämställdhet Genus Ledarskap är en utbildning som vilar på genusveten [...]


Projektmöte Trollhättan

Välkomna till vårt projektmöte i Trollhättan. Välkomna till vårt projektm [...]


Styrelsemöte Samordningsförbundet

20 okt. kl. 10.00 hålls styrelsemöte på Tre Älgar i Grästorp. Välkomna!


Info-träff om Vägen Vidare

Välkomna till Folkhögskolan för en infoträff om Vägen Vidare. Start kl. 10 [...]


”Denna blankett ska lämnas till anställda och deltagare i projekt som efter beslut av Svenska ESF-rådet finansieras av Europeiska Socialfonden”


ESF information


Horisontella Principer


Horisontella Principer

Rebecca bjöd oss med på en "lektion" i HP ALL-IN och de horisonte [...]


Projektledningen tackar samtliga medverkande för en lyckad Kick Off den 28/8 [...]


Bilder från Kick Off den 28/8


Internationella Kvinnor

Den 27 augusti lyssnade vi på Jenny och Klara från Malmö Stad som tidigare ar [...]


Dokument: » 


Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står lån [...]


Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står lån [...]


SCB orginalversion


SCB-information arabiska


SCB-information svenska

sammanfattning och originaltexten från SCB SKALL lämnas till deltagaren


Dokument: » 


SCB-information somaliska

Sammanfattning och originaltexten från SCB SKALL lämnas till deltagaren


SCB-information dari

Sammanfattning och originaltexten från SCB SKALL lämnas till deltagaren


SCB-information tigrinja

Sammanfattning och originaltexten från SCB SKALL lämnas till deltagaren


Försättsblad för deltagarnas närvarorapporter

Skickas tillsammans med deltagarnas närvarorapport till ert samordningsförbund [...]


Deltagarnas närvarorapport

OBS! originalen sparas hos driftande kommun (samt DoDL) och kopia skickas till s [...]


Arbetstidsredovisning projektmedarbetare mall

(OBS! 2 flikar i excel) – skrivs ut, skrivs under av er och er chef eller öve [...]


Metodbeskrivning Kartläggning


Metodstöd Hälsoskolan


Metodstöd Vägen vidare


Metodstöd Du och Ditt Liv


Livskvalitet mätning

Vid start och avslut i projektet skickas till ert samordningsförbund. OBSERVERA [...]


Inregistrering av deltagare i SUS


Utregistrering av deltagare i SUS


SUS-samtycke

Skickas till Försäkringskassan i samband med inregistrering i SUS. (Adressen s [...]


ALL IN Ansökan+samtycke

Sparas hos driftande kommun enligt kommunens regler för GDPR


Tips!


Kalender